Category: Articles

Serbisyong ENDOCRINOLOGISTS

Endocrinology\ ˌen-də-kri-ˈnä-lə-jē\ pangngalan. – Ang pag-aaral ng mga hormones at mga sakit tungkol dito. Endocrinologist\ ˌen-də-kri-ˈnä-lə-jēst\ pangngalan. – Isang doktor na nagsanay sa Endocrinology.
Read More »

IODINE: Ating Alamin

Ang Institute of Medicine ay nagtakda ng Recommended Dietary Allowance (RDA) para sa iodine bawat araw depende sa edad at kung buntis at nagpapasuso
Read More »

Gallery

What is PCEDM?

The PCEDM is a sub-specialty society of the Philippine College of Physicians, a founding member of the ASEAN Federation of Endocrine Societies, and a member of the International Society of Endocrinology.

Learn More >>