Diabetes Mellitus and Metabolic Syndrome

Ano ba ang Diabetes Self-Management Education o DSME?

Tuwing November 14, ipinagdiriwang sa buong mundo ang World Diabetes Day o WDD. Ngayong taong 2022, ang tema ng WDD ay “Education to Protect Tomorrow.” Ibig sabihin, lahat ng taong may diabetes ay dapat na may access sa tamang edukasyon o impormasyon tungkol sa diabetes.    Ang Diabetes Self-Management Education
Read More »

Masakit ba ang magturok ng insulin?

Hindi. Ang pagtuturok ng insulin ay maaaring isagawa gamit ang insulin pen na may karayom o gamit ang hiringgilya. Maaaring maiwasan o mabawasan ang sakit na maaaring maramdaman sa tuwing nagtuturok ng insulin kung tama ang teknik ng pagtuturok. Heto ang mga ilang paraan upang mabawasan ang sakit sa pagtuturok:
Read More »

Pwede bang maiwasan magkaroon ng diabetes?

Tuwing November 14, ipinagdiriwang sa buong mundo ang World Diabetes Day o WDD. Ngayong taong 2022, ang tema ng WDD ay “Education to Protect Tomorrow.” Ibig sabihin, lahat ng taong may diabetes ay dapat na may access sa tamang edukasyon o impormasyon tungkol sa diabetes.    Ang Diabetes Self-Management Education
Read More »