Diabetes in the Time of COVID-19: Part 10

Diabetes in the Time of COVID-19 Part 10: Info on low blood sugar. This set of slides is in conjunction with the COVID-19 Part 4.4 discussion.

Hatid ng Advocacy and Study Council on Diabetes ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism.

Available in Tagalog. “Ano? Sino? Bakit? Paano? Aming iminumungkahi na muling basahin ang Diabetes sa Panahon ng COVID-19 Part 4.4 upang lalong maintindihan ang mga dapat gawin upang ang pagbaba ng asukal ay maiwasan o malunasan.”

View Part 10 of the Diabetes in the time of COVID-19 on Facebook.

Website: endo-society.org.ph
IG: @endocsociety
Twitter: @EndoSoc_ph
Facebook: fb.com/filipinoendocrinologists