Ang PUSO – Ang UTAK, Paano nga ba naapektuhan ng diyabetis?

Ang PUSO – Ang UTAK, Paano nga ba naapektuhan ng diyabetis?
Elaine Cunanan, MD

Ang taong may diyabetis ay 2x (ang pagtaas ng risk) ang atake sa puso, 2x (ang pagtaas ng risk) ang atake sa utak.

Ano ang koneksyon?
• Ang mataas na asukal sa dugo ay maaring makapinsala sa daluyan ng dugo o “blood vessels” na nagdadala ng oxygen papuntang puso at utak.
• Ang taong may diyabetis ay madalas ding may:
– High Blood Pressure
– High Blood LDL (bad cholesterol)

Alamin ang ABCs ng iyong diyabetis.

A ay para sa A1C test
Ipinapakita nito kung ano ang bilang ng iyong blood glucose sa loob ng nakaraang tatlong buwan. Ang A1C target para sa karamihan ng mga tao ay < 7%.

B ay para sa Blood pressure
Ang target para sa karamihan ay 130/80.

C ay para sa Cholesterol
Ang LDL o “bad cholesterol” target para sa karamihan ay <100mg/dl. Ang HDL o “good cholesterol” target para sa karamihan ay >40mg/dl.

S ay para sa Sigarilyong dapat itigil

Tanungin ang iyong Doktor:
– kung ano ang bilang ng iyong A1C, Blood pressure, at Cholesterol
– kung ano ang dapat na target ng iyong ABC
– kung ano ang kailangang gawin upang maabot ang iyong targets

Adapted from www.ndep.nih.gov

 

See more Endocrine Hotspots Editions at endo-society.org.ph/endocrine-hotspots

Brought to you by the Philippine College of Endocrinology Diabetes and Metabolism (PCEDM)
Website: endo-society.org.ph
IG: @endocsociety
Twitter: @EndoSoc_ph
Facebook: fb.com/filipinoendocrinologists

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this article.

Since you enjoyed this article

Follow us on social media!

We are sorry that this article was not useful for you!

Let us improve this article!

Tell us how we can improve this article?

Loading

 

Gallery

What is PCEDM?

The PCEDM is a sub-specialty society of the Philippine College of Physicians, a founding member of the ASEAN Federation of Endocrine Societies, and a member of the International Society of Endocrinology.

Learn More >>