Paano ba ginagamot ang hyper at hypothyroidism?

Ang thyroid gland ay isang hugis paru-paro na organ na matatagpuan sa gitnang ibaba ng ating mga leeg. Gumagawa ito ng thyroid hormones, thyroxine o T4 at thyronine o T3 na importante para sa maayos na metabolism ng ating katawan.

 

Kapag ang thyroid gland ay sobra sa paggawa ng thyroid hormones, ito ay tinatawag hyperthyroidism. Kapag ang thyroid gland ay kulang sa paggawa ng thyroid hormones, ito ay tinatawag na hypothyroidism. 

 

May tatlong paraan para magamot ang hyperthyroidism. Ito ay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot tulad ng PTU, methimazole, carbimazole at thiamaziole, pagtunaw sa thyroid gland sa pamamagitan ng Radioactive Iodine therapy at operasyon upang tanggaling ang kabuuan ng thyroid gland.

 

Ang hypothyroidism naman ay ginagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng thyroid hormone in tablet form, ang levothyroxine. Kadalasan, ito ay kailangan inumin ng pang-habambuhay.

 

Sa ngayon, wala pang mga supplements o natural remedies na napatunayan sa mga researches na nakakagamot sa hyper at hypothyroidism. 

 

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this article.

Since you enjoyed this article

Follow us on social media!

We are sorry that this article was not useful for you!

Let us improve this article!

Tell us how we can improve this article?

Loading

 

Gallery

What is PCEDM?

The PCEDM is a sub-specialty society of the Philippine College of Physicians, a founding member of the ASEAN Federation of Endocrine Societies, and a member of the International Society of Endocrinology.

Learn More >>