MULAT MATA Diabetic Retinopathy Forum

Mulat Mata Diabetic Retinopathy Forum

Ngayong #WorldSightDay, samahan ang Vitreo-Retina Society of the Philippines (VRSP) sa Mulat Mata Diabetic Retinopathy Forum! Kaisa ng VRSP ang Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism (PCEDM) sa layunin nitong maisalba ang paningin ng mga Pilipino mula sa pagkabulag na sanhi ng diabetes.

Tutok na sa Oktubre 16, 2021 sa ganap na 7:30 ng gabi sa VRSP Facebook at Youtube. Para sa dagdag na impormasyon, iclick lang ang kanilang event page! Kita-kits tayo!

Visit their FB page at https://fb.me/e/1U9ReoNcO

Gallery

What is PCEDM?

The PCEDM is a sub-specialty society of the Philippine College of Physicians, a founding member of the ASEAN Federation of Endocrine Societies, and a member of the International Society of Endocrinology.

Learn More >>