Amenorrhea: Ano ito?

Kailan dapat kumunsulta sa doktor? Kapag ikaw ay edad 15 o pataas at hindi pa dinadatnan ng regla o kung hindi nagkaroon ng regla ng tatlong buwan o higit pa na sunod-sunod.
Read More »